Hem

Barn och utbildning

I Ydre kommun finns två grundskolor i kommunal regi. Dessa är belägna i Österbymo och i Hestra. Vi har även fyra förskolor i Österbymo, Hestra, Asby och Rydsnäs. Här finns även fritidshem.

Ydre kommun har ingen egen gymnasieskola. Denna bedrivs i samarbete med andra kommuner på Höglandet. De flesta eleverna går i Eksjö och Tranås kommuner.

På grund av vägarbeten så är väg 134 delvis avstängd den 4-8/9 2017


Detta kommer att påverka färdväg, avgångs- och ankomsttider för de elever som åker linjebuss 631 och de elever som åker skolskjuts på väg 134 mellan Rydsnäs-Österbymo.

Linjebuss 631 kommer att avgå ordinarie tid från Rydsnäs på morgonen. Den kommer att köra via Olstorp-Hestra-Österbymo. Bussen anländer till Österbymo ca 20 min senare än ordinarie tid.

En liten linjebuss kommer att avgå från Österbymo och hämta de linjebusselever som i vanliga fall kliver på mellan Rydsnäs-Österbymo, linjebuss kontaktar dessa angående avgångstid.

Skolskjutsarna från Rydsnäs, 2 st, kommer att åka via Älmekulla-Gällerstena-Bräng-Österbymo.

Bussarna lämnar av alla elever som åkt med från Rydsnäsområdet (ca 08.10-08.20), vid Ydreskolan, och åker sedan vidare för att hämta upp elever som bor utmed väg 134 Österbymo-Rydsnäs (innan avstängningen) och anländer med dessa elever till Ydreskolan (ca 08.30-08.40).

Eleverna kommer att vara försenade till skolan på morgonen och dom kommer att komma hem andra tider än vanligt.

Taxi Boo meddelar de eventuellt  förändrade avgångstiderna till elever/föräldrar.

Christina Doverhag Ydre kommun
E-mail: christina.doverhag@ydre.se
Tel: 0381-66 12 55

Vid frågor till Taxi Boo:
E-mail: Ydre@taxiboo.se
Tel: 0140-311414


Informationshäfte

Här nedan finns information från skolledningen som har skickats hem till vårdnadshavare med flera.

Där finns tider om årets skolavslutningar, och information inför nästa läsår om t ex läsårstider, bussinformation, schemaramar (hemskjutsar), klassorganisation, nationella prov mm. (Klicka på nedanstående länk!)

/Skolledningen

Information - Hestra- och Ydreskolan, Skolavslutningar 2016-17 och inför Läsåret 2017-18PDF

 

Information om E-tjänst för Förskola och Fritidshem

​Se information i länken nedan!
Information - E-tjänst för Förskola och FritidshemPDF


Information om nytt IT-system till grundskolan F-9 i Ydre

Ydre kommun har tillsammans med några grannkommuner gjort en upphandling om ett nytt IT-system för grundskolan. Ydreskolan och Hestraskolan kommer fr.o.m. vårterminen 2017 sköta all frånvarohantering och allt som handlar om elevens lärande i det nya systemet.

Till hösten 2017 kommer alla bitar vara på plats och då skall även inloggningsförfarandet som vårdnadshavare gå smidigt via Bank-ID och de olika delsystemen automatiskt uppdatera och skicka information mellan sig.

Innan alla bitar är på plats så kommer man som vårdnadshavare att behöva logga in i två olika system. Skola24 heter programmet som administrerar frånvaron och det andra programmet där omdömen med mera skrivs heter IST-lärande.

För mer information, se flik "Förskoleklass och grundskola" och "Sjukanmälan av elev / Frånvaro" i vänsterspalten! 

Se även information i fliken "IST-Lärande / Skola24"

Senaste publiceringsdatum: 2017-08-30

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 570 60 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 570 60 Ydre
Om webbplatsen