Hem

Försäkringar


Kollektiv Olycksfallsförsäkring
Från och med 2017-01-01 har kommunen en kollektiv olycksfallsförsäkring hos Länsförsäkringar Östergötland. Försäkringen gäller olycksfall och omfattar bland annat alla kommunens förskole- och skolbarn.  Exakt vad som ingår i försäkringen och vilka som omfattas hittar du i försäkringsbeskedet.

För att förenkla för dig som målsman och försäkringstagare finns det en blankett  här till höger  på sidan där du kan fylla i din skadeanmälan.

Senaste publiceringsdatum: 2017-02-08

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 570 60 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 570 60 Ydre
Om webbplatsen