Hem

Integrationsenheten

Ydre kommun ska enligt lag ta emot ett visst antal nyanlända invandrare med uppehållstillstånd, för bosättning i kommunen.

Integrationsenheten finns till för Dig som vill starta ditt boende i Ydre kommun. Vi samarbetar med Tranås kommun när det gäller SFI och grundläggande samhällsinformation. Dit kommer också Hälsokommunikatören från FMC (Flyktingmedicinskt Centrum, finns i Norrköping).

Genom Integrationsenheten i Österbymo får du viss samhällsinformation, stöd och vägledning, hälsofrågor uppmärksammas och andra insatser som bedöms underlätta din etablering. Etableringsuppdraget inom Arbetsförmedlingen omfattar maximalt 24 månader från det att du flyttat till kommunen. Efter den tiden finns Integrationshandledarna som stöd för dig som fortfarande behöver.

Vi samarbetar med frivilliga organisationer i kommunen. Det finns möjlighet att utöva olika hantverk för kvinnor hos Ydrekompaniet, ridning för flickor hos Ydre ridklubb, läxläsning för alla på frivillig basis (flera pensionerade lärare leder läxläsningen). Det finns också språkcafé och samtalsgrupper. De olika verksamheterna ser lite olika ut i kommunen och allt finns inte överallt. Det finns också många olika föreningar att delta i.

Du har ett eget ansvar att aktivt delta i Arbetsförmedlingens aktiviteter inom etableringen. Du ansvarar själv för att informera arbetsförmedlingen och Integrationsenheten om förändringar som kan påverka din etableringsplan.

Du kan också nå oss på Integrationsenheten via kommunens växel 0381-66 12 00
Se under Kontakt för mer detaljerad information

Välkommen!

Mer information för nyanlända hittar du i länken till Information om Sverige till vänster här på sidan eller om du klickar på bilden nedanför

Senaste publiceringsdatum: 2017-10-20

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 570 60 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 570 60 Ydre
Om webbplatsen